……

AUDIO ROKA je prvá slovenská anketa, v ktorej verejnosť spolu s redakciou DoUcha.sk vyberá tie najlepšie audio zariadenia a gadgety za uplynulý rok.

Rozhodnite spolu o najlepších slúchadlách v kategóriách IN-EAR, ON-EAR a OVER-EAR, o najlepších (prenosných) minireproduktoroch roka 2015, gadgete roka a obchode roka, ktoré naozaj stojí za to!

doucha_logo2015


Hlavný partner ankety AUDIO ROKA 2015:

Creative_logo

Partneri ankety AUDIO ROKA 2015:

Logo_partner


Hlasovaním v ankete môžete získať tieto ceny:

Ceny


VÝSLEDKY HLASOVANIA NÁJDETE TU


 Pravidlá súťažnej ankety

Organizátorom súťažnej ankety AUDIO ROKA 2015 je portál DoUcha.sk. Hlavným partnerom súťažnej ankety je spoločnosť Creative, partnerom je DSI Slovakia, distribútor značiek AKG, Harman Kardon a JBL.

Hlasovanie v súťažnej ankete AUDIO ROKA 2015 začína 25. novembra 2015 a končí o polnoci 23. decembra 2015. Ceny pre výhercov súťažnej ankety AUDIO ROKA 2015 sú 1 x reproduktor Harman Kardon Nova, 1 x reproduktor JBL Horizon, 1 x slúchadlá AKG Y50, 1 x reproduktor JBL Go! a 1 x slúchadlá AKG Y20U. Do súťažnej ankety sa môžu zapojiť všetci starší ako 15 rokov, s výnimkou redakcie DoUcha.sk a partnerov súťažnej ankety.

Každý účastník sa môže do súťažnej ankety AUDIO ROKA 2015 zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do zlosovania o hlavnú výhru je každý vyplnený online formulár na stránke DoUcha.sk. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka ankety, resp. viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka z rôznych e-mailových adries, bude uznané len prvé hlasovanie v ankete.

Zlosovanie výhercov súťažnej ankety sa uskutoční 24. decembra 2015. Výhercov budeme kontaktovať e-mailom a zároveň ich uverejníme na stránke DoUcha.sk. V prípade, ak si do 10. 1. 2016 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťažnej ankety AUDIO ROKA 2015. Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

Zapojením sa do súťažnej ankety AUDIO ROKA 2015 každý účastník súhlasí s jej pravidlami a so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na zverejnenie mena, priezviska a mesta, prípadne fotografie z preberania výhry na stránkach organizátora súťažnej ankety i na stránke www.facebook.com/DoUcha.sk.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťažnej ankete AUDIO ROKA 2015 zodpovedá výherca.